Piedāvājam sagatavot un izdot:

 • bukletus un grāmatas;
 • promocijas darbu kopsavilkumus;
 • avīzes un  reklāmas lapas;
 • reģistrācijas u.c. žurnālus;
 • ielūgumus un apsveikuma kartiņas;
 • kalendārus, dienasgrāmatas;
 • vizītkartes, plakātus, veidlapas u.tml.

Veicam:

 • teksta datorsalikuma veidošanu;
 • teksta rediģēšanu;
 • fotogrāfiju skenēšanu un apstrādi;
 • teksta korektūru;
 • iespieddarba maketa izveidi


0

 .