RASĒJUMU DRUKA

Lielformāta rasējumu un tehniskās dokumentācijas izdrukas

  • vienpusēja (A4, A3, A2, A1, A0) 
      Papildus:
  • dokumentu ievietošana ātršuvējos
  • dokumentu iešūšana arhīva vākos
  • dokumentu ielīmēšana mīkstajos vākos  
  • dokumentu ielīmēšana cietajos vākos

Datnes (failus) var iesniegt dažādos formātos uz dažādiem datu nesējiem (CD, DVD, USB Flash), kā arī iespējama izdruka no e-pasta.